Vzhledem k neustálým výkyvům ceny na komoditní burze nedoporučujeme nákup uskutečnit z půjčených peněz. Pokud neunesete krátkodobé výkyvy ceny, prosím neinvestujte do drahých kovů. Drahé kovy uchovávají hodnotu po tisíciletí a jsou dlouhodobou investicí.

 

 Všeobecné obchodní podmínky

 

I. Uzavření smlouvy

Dle nového občanského zákoníku 89/2012 Sb. § 1837 odst. b) nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele. Spotřebitel nemá právo na odstoupení u finančních služeb, jejichž cena závisí na pohybech cen na finančních trzích, které dodavatel nemůže ovlivnit, jako jsou služby vztahující se k devizovým hodnotám a investičním nástrojům. Pro kupujícího vzniká závazný smluvní vztah odesláním elektronické, nebo podáním telefonické či osobní objednávky. Faktura, kterou Vám nákup potvrdíme, je z naší strany závazná. Tímto pro obě strany vzniká závazný smluvní vztah. Daňový doklad - fakturu předá prodávající kupujícímu v tištěné formě či prostřednictví e-mailu při předání zboží, při zasílání zboží poštou ji kupující obdrží v zásilce spolu se zbožím..

 

 

II. Splatnost

Splatnost fakturované částky je 2 pracovní dny po obdržení potvrzení objednávky formou zálohové faktury. Při platbě v hotovosti má zákazník 5 pracovních dní na vyzvednutí zboží od doby, kdy mu oznámíme, že je zboží připravené k vyzvednutí. Pokud kupující neuhradí fakturovanou částku ani do 14 dní od splatnosti, ocitá se bez urgence v prodlení. V případě prodlevy jsme oprávněni smlouvu jednostranně vypovědět a kupující je povinen uhradit náhradu škody za nedodržení kupní smlouvy ve výši 25% z příslušné kupní ceny. Při prodlení s úhradou po splatnosti je kupující povinen uhradit úroky z prodlení ve výši 0,1% na den. Zboží zůstává až do plného uhrazení naším majetkem. Do vlastnictví kupujícího přechází po jeho plném uhrazení a převzetím. Den převzetí zboží je zároveň dnem dodání zboží.

 

III. Fixace ceny

Ceny na našem webu jsou konečné.  Objednávky do 100 000 CZK fixujeme v pracovní době do 16:45 po telefonické autorizaci. Variabilní symbol je číslo objednávky. Vyhrazujeme si právo objednávku nepřijmout, pokud by změna ceny v objednávce a námi provedenou objednávkou u výrobce představovala pro nás neúnosnou změnu kurzu ceny. (§ 1837 odst. b). Pokud bude cena výrazně vyšší či výrazně nižší v době možnosti fixace ceny s výrobcem, budeme Vás kontaktovat. Nad 100 000,-Kč je třeba složit zálohu před fixací ceny. (Osobně nebo zasláním či vložením na náš účet.)

 

IV.  Platby / Zálohy

U objednávek s platbou v hotovosti při převzetí nesmí platba v hotovosti překročit zákonný limit 10 000€ a v korunách ekvivalent této částky dle aktuálního směnného kurzu ČNB. U objednávek nad 100 000 CZK je nutno uhradit zálohu ve výši 10% v okamžiku objednávky pro fixaci ceny. Výše zálohy se liší dle způsobu platby, doručení a dostupnosti zboží. Zboží viditelně označené s delší dodací lhůtou není možno platit až při převzetí zboží. Prodávající provede telefonicky autorizaci objednávky. Pokud kupující tuto autorizaci nepotvrdí, je objednávka považovaná za neplatnou.

 

V.  Doprava / Reklamace

Veškeré zásilky jsou pojištěné do plné hodnoty objednávky (max. 1mil. CZK). Je-li adresátem fyzická osoba, poštovní zásilka bude dodána výhradně jen adresátovi. Je-li adresátem právnická osoba, jen oprávněné osobě, není li dohodnuto jinak. V případě viditelného poškození zásilky odmítněte zásilku převzít a o této skutečnosti nás prosím neprodleně informujte na telefonu 224 212 000 nebo na info@bessergold.cz. Pokud Vám od nás přijde zboží, které bude během přepravy poškozeno, pošlete nám prosím mailem reklamaci s fotografiemi. Zboží Vám bude vyměněno za neporušené. Pro reklamaci je nutno do 2 dní od převzetí zboží u ČP předložit zásilku v takovém stavu, v jakém byla dodána, tzn. včetně vnějšího i vnitřního balení. 

 

VI. Výkup

Aktuálně akceptujeme k výkupu pouze zboží, které jsme prodali. Výkup bude uskutečněn pouze poštou s výplatou převodem. Aktuální výkupní cena se stejně jako prodejní cena automaticky aktualizuje každých 10 minut dle spotové ceny a kurzu € / koruny a je uvedena u každého produktu. Pokud nám budete chtít své zboží prodat, otevřete prosím výkupní formulář, vyplňte požadované informace a klikněte odeslat. Jakmile dostaneme Váš výkupní formulář, budeme Vás kontaktovat. Výkupní cena bude fixována v okamžiku převzetí zboží dle aktuální výkupní ceny na www.bessergold.cz. Částka k výplatě převodem je za výkup vypořádána do 2 pracovních dní, u euro plateb a částek převyšující milión korun do 7 pracovních dní.

 

 Aktualizace provedena dne: 18. 03. 2020

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací...